Regional representatives

Regional representatives

Alma-ata

Prosoft Alma-ata

Tel.: (727) 321-83-24, (727) 321-83-25

Chelyabinsk

Prosoft Chelyabinsk

Tel.: +7 (351) 239-93-60

Kazan

Prosoft Kazan

Tel.: +7 (843) 291-75-55, +7 (843) 570-43-15

Krasnodar

Prosoft Krasnodar

Tel.: +7 (861) 224-95-13

Nizhny Novgorod

Prosoft Nizhny Novgorod

Tel.: +7 (831) 215-40-84, +7 (831) 413-31-10, +7 (920) 253-31-10

Novosibirsk

Prosoft Novosibirsk

Tel.: +7 (383) 335-70-01, +7 (383) 335-70-02, +7 (383) 202-09-60

Omsk

Prosoft Omsk

Tel.: +7 (3812) 28-65-21

Penza

Prosoft Penza

Tel.: (8412) 49-49-71; 8-958-550-11-33

Samara

Prosoft Samara

Tel.: +7 (846) 277-91-65, +7 (846) 277-91-66

St. Petersburg

Prosoft St. Petersburg

Tel.: +7 (812) 448-04-44

Ufa

Prosoft Ufa

Tel.: +7 (347) 292-52-16, +7 (347) 292-52-17

Volgograd

Prosoft Volgograd

Tel.: (8442) 391-000, (8442) 260-048

Voronezh

Prosoft Voronezh

Tel.: (473) 229-52-81

Yekaterinburg

Prosoft Systems

Tel.: +7 (343) 376-28-20, +7 (343) 356-51-11